Dahili sarf malzemesi birimi

Dahili sarf malzemesi birimi:
Bu birimin görevi ve asıl amacı; kalite, zamanında teslimat ve uygun fiyat olmak üzere üç unsuru dikkate alarak organizasyonun ihtiyaçlarını karşılamaktır.
Görevler
Şirketin faaliyet bölümlerini desteklemek
Tedarikçilerle etkili iletişim kurarak ürünler ve tüketim malzemeleri için güvenilir alternatifler belirlemek.
En düşük maliyet ve en yüksek verimlilikle kuruluşun hedeflerine ulaşmak için yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olmak
Arz ve talep faktörlerini anlayarak rekabetçi satın alma.
Mal ve hizmetlerin hazırlanmasında nitelikli ve dürüst çalışanların eğitimi.