Finans Bölümü

Finans Bölümü:
Şirket hissedarları için güncel mali tablo oluşturma
Görevler
Şirketteki farklı birimlerden bilgi toplama
Bilgilerin kaydedilmesi ve kontrol edilmesi
Gereksinim raporunu hazırlama