İnsan kaynakları ve yönetim birimi

İnsan kaynakları ve yönetim birimi:
İnsan kaynağını denetleyerek mutlu ve stressiz bir durum sağlamak, işi kolaylaştırmak ve şirkette disiplin yaratmak
Görevler
Çalışanların görev gücünü her ay hazırlamak
Aylık istatistikler hazırlamak (tesisler-insan kaynakları)
Emeklilik verilmesi, itfa ve….
Ödemeler gibi dahili kişisel beyanların yayınlanması
Sekreterlik ve arşiv gibi alt birimlerin işlerini denetlemek ve izlemek
Günlük ve haftalık izin ve görevlerin kaydı / güncellenmesi